MVO – Duurzame Ondernemer

De samenleving vraagt in toenemende mate om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor Peoples Avenue betekent dit dat we bewust inhoud geven aan onze maatschappelijke rol, die leidt tot toegevoegde waarde voor ons bedrijf en voor de samenleving. Sinds de oprichting van Peoples Avenue zijn de meeste bedrijfsprocessen gedigitaliseerd en werken we zoveel mogelijk paperless. Sinds 2015…